Skład
 Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2015-2018)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Tomasz Kulon – przewodniczący Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Zastępca Dyrektora
2 dr inż. Paweł Dopierała – zastępca przewodniczącego KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Dyrektor Hodowli Roślin
3 prof. dr hab. Andrzej Kotecki – zastępca przewodniczącego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Agro-ekologii i Produkcji Roślinnej Dyrektor Instytutu
4 prof. dr hab. Henryk Bujak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie Dyrektor IHAR-PIB
5 mgr Jadwiga Ciepielska Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tarnowie Zastępca Dyrektora SDOO w Zybiszowie
6 mgr inż. Paweł Czyszczoń Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Obszarów Wiejskich Dyrektor Wydziału
7 mgr inż. Krzysztof Dziedzicl Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Krościnie Małej Kierownik
8 prof. dr hab. Zygmunt Gil Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Pracownik naukowy
9   Janina Gryszun Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Bukówce Zastępca Dyrektora SDOO w Zybiszowie
10 prof. dr hab. Jan Kaczmarek Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Emerytowany profesor
11 mgr inż Anna Kamińska Ekspert; była dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie Emeryt
12 mgr inż. Ludwik Kotowicz Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim Kierownik
13 mgr inż. Stanisław Krawczyk Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Specjalista ds. zakupu surowców rolnych ZT „Kruszwica” S. A.
14 mgr inż. Zygmunt Król Saatbau Polska Sp. z o.o. Prezes Zarządu
15   Stefan Kukuczko Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Członek Zarządu
16 mgr inż. Mariusz Lenart Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel regionalny
17 inż. Grzegorz Magdziak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Przedstawiciel regionalny
18 dr hab., prof. nadzw. Władysław Malarz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Pracownik naukowy
19 mgr inż. Zbigniew Michalewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Wojewódzki Inspektor
20 mgr inż. Tadeusz Mochalski Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu Członek Zarządu
21 mgr Mariusz Pokrywka Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Przedstawiciel regionalny ADM Direct Sp. z o.o.
22 dr inż.. Jacek Rajewski Małopolska Hodowla Roślin Dyrektor handlowy
23 mgr inż. Krystian Rębisz Syngenta Polska Sp. z o.o. Specjalista ds. marketingu odmianowego
24 prof. dr hab. Henryka Rola Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli Emerytowany profesor
25   Ryszard Skorupa Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Jeleniej Górze Kierownik
26 mgr inż. Adam Skórka Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Inspektor COBORU
27 inż. Marek Szewców INNVIGO Sp. z o.o. w Warszawie Doradca techniczno-handlowy
28 mgr inż. Ewa Śmiałek Ekspert; była inspektor COBORU Ekspert
29 mgr Marek Tarnacki Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Dyrektortd
30 inż. Stefan Waściński Ekspert; były kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Naroczycach Ekspert
31 dr hab., prof. nadzw. Ryszard Weber Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Pracownik naukowy
32 mgr inż. Marcin Włodarczyk Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Dyrektor
33 mgr inż. Zdzisław Wolf Ekspert; były zastępca dyrektora Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o., Oddział w Kobierzycach Ekspert