Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.


WYDARZENIA  
25-26 kwietnia 2018 r.
W dniach 25-26 kwietnia 2018 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU. ... Więcej
19 kwietnia 2018 r.
W dniu 19 kwietnia 2018 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się szóste posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (kadencja 2015-2018). ... Więcej
11 kwietnia 2018 r.
W dniu 11 kwietnia 2018 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się wiosenne spotkanie Inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą centrali COBORU.. ... Więcej
27 marca 2018 r.
W 2017 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej, mając na względzie potrzebę zwiększenia powierzchni uprawy roślin białkowych i soi dla poprawy bilansu paszowego w kraju, wystąpił z koncepcją wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań metodycznych i rozszerzenia zakresu doświadczalnictwa odmianowego w tej grupie roślin. Koncepcję tę nazwano Inicjatywą Białkową COBORU. ...  Więcej
20-21 marca 2018 r.
W dniach 20-21 marca 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” odbyła się III Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy iwyzwania”. ... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia